17 Ocak 2018 Çarşamba

Doç. Dr. Oğuzhan Özçelebi


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Oğuzhan ÖZÇELEBİ 

E-Mail: ogozce@gmail.com
Doğum Yeri: İstanbul
Doğum Tarihi: 30 Ekim 1981

Öğrenim Durumu 


Derece
Bölüm/Bilim Dalı
Kurum
Yıl
Lisans
Türkçe İktisat Bölümü
İstanbul Üniversitesi
2003
Y. Lisans
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü/ Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı-Deniz Ekonomisi Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
2005
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İktisat Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi
2009
Doçentlik
Üniversitelerarası Kurul/Uluslararası İktisat Bilim Alanı
YÖK
2013


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Limanlarda Etkinlik Sorunu ve Çözüm Yolları (Doç.Dr. Necmettin AKTEN)

Doktora Tez Başlığı ve  Tez Danışmanı:

Türkiye’de İktisat Politikaların Hedefleri ve Optimal Politikanın Belirlenmesi (1990-2006) Dönemi (Prof.Dr. Targan ÜNAL)


Görevler

Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
2005-2009
Yar.Doç.Dr.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
2009-2016
Doç.Dr.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
2016-…

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
2015-2016

Güz

Mikro İktisat I (Lisans)
3
140
Enerji Ekonomisi (Lisans-Örgün ve İkinci)
3
50
Enerji Ekonomisi (Yüksek Lisans)
3
2
2015-2016

Bahar
Mikro İktisat II (Lisans)
3
140
İktisadi Planlama Teknikleri (Lisans-Örgün ve İkinci)
3
50
Endüstri Ekonomisi (Lisans)
3
150
Üretim Ekonomisi
3
3

Blimsel hakemlikler
Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :
1.Metin DUYAR ve Oğuzhan OZCELEBI (2012). "Orta Doğu'da Su Sorunu İsrail'in Su İhtiyacının Temel Dinamikleri", Derin Yayınları, İstanbul.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Kaya TOKMAKCIOGLU ve Oguzhan OZCELEBI (2017). "Short and Long-Term Causality Relations Between Broad Money and Crude Oil, Exchange Rate, Commodity Option Volatilities" Journal of Economics, Finance and AccountingVol. 4, No.4, (Econlit Alan Indeksi)
2. Oguzhan OZCELEBI and Nurtac YILDIRIM (2017). "Interrelations Between External and Internal Macroeconomic Factors: Empirical Evidence on Some OECD CountriesSouth-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 15, No.2, (Econlit Alan Indeksi)
3. Kaya TOKMAKCIOGLU and Oguzhan OZCELEBI (2017). "Interactions Between Balance Sheet Accounts: Application of PVAR Models for Nasdaq Indices" International Journal of Economics and Research, Vol. 8, No. 2, (Econlit Alan Indeksi)
4. Oguzhan OZCELEBI and Seval ORAL OZKAN (2017). "Economic Factors Influencing the Dynamics of Unemployment in the G10 Countries: Empirical Evidence From Panel Data Modeling" Journal of Business, Economics and Finance, Vol. 6, No. 1, (Econlit Alan Indeksi)
5. Oguzhan OZCELEBI and Nurtac YILDIRIM (2017). "Impacts of Short-term Interest Rates on Stock Returns and Exchange Rates: Empirical Evidence from EAGLE Countries” The Journal of International Trade & Economic Development, Vol. 26, No.2, (SSCI&Scopus Alan Indeksi)
6. Oguzhan OZCELEBI and Nurtac YILDIRIM (2016). "Exchange Rates and Stock Prices: How Do They Interact in Eastern Europe?Argumenta Oeconomica, Vol. 36, No. 1, (SSCI&Scopus Alan Indeksi)
7. Kaya TOKMAKCIOGLU, Oguzhan OZCELEBI ve Umut UGURLU (2015). "Revisiting the Interactions between the Balance Sheet Accounts of Telecommunications and Transportation Sectors: Empirical Evidence from Panel-VAR Models” Journal of Business, Economics and Finance, Vol. 4, No. 4, (Econlit Alan Indeksi)  
8. Nurtac YILDIRIM,Oguzhan OZCELEBI and Seval ORAL OZKAN (2015). "Revisiting the Impacts of Oil Price Shocks on Monetary Policy Implementation in the Largest Oil Importers: Empirical Evidence from SVEC Models" , Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business, Vol. 33, No.1, (SSCI&Scopus Alan Indeksi)
9. Cenk DEMIROGLU, Jana KUCEROVA, Oguzhan OZCELEBI (2015). "Snow Reliability and Climate Elasticity: Case of a Slovak Ski Resort", Tourism ReviewVol. 70, No.1,(Scopus Alan Indeksi)
10. Oguzhan OZCELEBI, Nurtac YILDIRIM and Aydan Kansu (2014). "Possible Effects of Domestic and Foreign Factors on Monetary Policy Implementation in Turkey: A DSGE-VAR Approach", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 27, No.1, (SSCI&Scopus Alan Indeksi)
11. Oguzhan OZCELEBI (2014). "Possible Effects of the Stock market Movements on Interest Rates Output and Inflation: Empirical Evidence from the Emerging Markets of Europe", Global Business and Economic ReviewVol.16, No.2, (Econlit&Scopus Alan Indeksi)
12. Gelengül KOCASLAN, Oguzhan OZCELEBI and Suna Mugan ERTUGRAL (2014). "Is a Regional Trade Agreement Among Balkan Countries Applicable?", Journal of Economic and Social Studies, Vol.4, No.1, (Econlit Alan Indeksi)
13.  Nurtac YILDIRIM, Oguzhan OZCELEBI and Aydan Kansu (2013). "The Effectiveness of Stock Prices on the Phase of Short-term Interest Rates: Evidence from Eastern European Countries",  Advances in Management and Applied EconomicsVol. 3, No.2(Econlit Alan Indeksi)
14. Oguzhan OZCELEBI (2013). "Monetary Transmission Mechanism and Firm Performance in Turkey: Empirical Evidence from VAR-Type of Models", International Journal of Business, Vol. 18, No.2. (Econlit&Scopus Alan Indeksi)
15. Aydan Kansu, Nurtac YILDIRIM and Oguzhan OZCELEBI  (2013). "Is There a Link Between Monetary Policy and Risk Perception in Eastern European Countries Implementing Inflation Targeting Regime?", International Journal of Economics and Financial IssuesVol. 3, No.2, (Econlit Alan Indeksi) 
16. Oguzhan OZCELEBI (2013). "Analysis of the Dynamics of Inflation in Turkey: Empirical Evidence from the Estimation of New Keynesian Philips Curve with Instrumental Variables", The Empirical Economic Letters, Vol. 13, No.3. (Econlit Alan Indeksi)
17. Oguzhan OZCELEBI (2012). "The Role of Interest Rates and Credits in Explaining Output Variations: Empirical Evidence from Turkey and the Euro area", Economic Trends and Economic Policy, Vol. 22, No.133.  (Econlit&Scopus Alan Indeksi)
18. Oguzhan OZCELEBI (2011). "Do Monetary Policy Stance and Participation Banking Influence the Real Economic Activity? Empirical Evidence from Turkey", International Journal of Finance and Economics,  Issue 77,  (Econlit&Scopus Alan Indeksi)                                                   
19. Oguzhan OZCELEBI and Nurtac YILDIRIM (2011). "Revisiting the Relationship Between  Exchange Rates and Output within SVAR Blanchard-Quah Framework: Empirical Evidence from Turkey, Germany and Russia", Economic and Business Review, Vol. 13, No.3. (Econlit Alan Indeksi)
20. Oguzhan OZCELEBI (2011). “Determinants of Construction Sector Activity in Turkey- A Vector Autoregression Approach”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 3, No. 5 . (Econlit Alan Indeksi)
21. Nurtac YILDIRIM, Oguzhan OZCELEBI and Suna Mugan ERTUGRAL (2011). "Effects of Inbound  and Domestic Tourism Demand on Tourism Investments in Turkey: A Generalized Method of Moments  Model", Middle Eastern Finance and Economics, Issue 10, February. (Econlit Alan Indeksi)
22. Oguzhan OZCELEBI (2009). “Outbound Tourism Demand in Turkey: A Vector Error Correction Approach”,  The Business Review Cambridge, Vol. 13, No.2, December.


Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1. Oguzhan OZCELEBI (2017). "Economic Policy Uncertainties and Their Impacts on Stock Returns of the United Kingdom: Application of SVAR and DCC MGARCH Models", 2017 Paris International Academic Conference, Paris, 25-28 June. 
2. Oguzhan OZCELEBI and Metin DUYAR (2016). "Effects of Gold Reserve Policy of Major Central Banks on Gold Price Changes", 6th Economics & Finance Conference, OECD Headquarters, Paris 06-09 September. 
3. Oguzhan OZCELEBI and Kaya TOKMAKCIOGLU (2015). "Causality Relations Among the Real Government Bond Yields of the USA, Germany, Japan, the UK and the Russian Federation: VEC Framework", Finance and Economics Conference 2015 Frankfurt am Main, 05-07 August.
4. Oguzhan OZCELEBI and Nurtac YILDIRIM (2014). "Will Income Inequality Differences Among the Euro area and Former Socialist European Countries Widen? A Panel Data Analysis", EconWorld2014 Prague, 03-05 September.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kaya TOKMAKÇIOĞLU ve Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2017). "Yapısal VAR Modeli Çerçevesinde Kısa ve Uzun Vadeli Faiz Oranları ve Reel Döviz Kuru Arasındaki Etkileşimler: ABD-İngiltere Örneği" Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt.9 No. 1. (Econlit Alan Indeksi)
2. Burcu ÖZCAN ve Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2013). "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye için Geçerli mi?", Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt.20 No.1. (Econlit Alan Indeksi)
3. Müjgan DENİZ, Oguzhan OZCELEBI ve Elif HOBIKOGLU (2011). "Küresel Rekabet Koşullarında Türkiye'de Lisanslı Depoculuğun Gelişmesinin Türk Tarım Ürünlerinin Rekabet Gücüne Etkisi", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt.61 No.2.
4. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2007) “Potential Risks on Mortgage Foreclosure Rate in Turkey”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 2007/1.
5. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2007) “Sürdürülebilir Turizm Kavramı Temelinde 1997-2006 Döneminde Yabancı Turist Harcaması ve Yabancı Turist Sayısı Arası İlişkide Mevsimselliğin Etkisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 2007/2.
6. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2007) “Petrol Fiyatlarındaki Değişimden Doğan Fiyat Riskinin Minimize Edilmesinde Futures Sözleşmelerinin Önemi ve Firma İçin Optimal Fiyatın Belirlenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 2007/2.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1Kaya TOKMAKCIOGLU, Oğuzhan ÖZÇELEBİ ve Umut UĞURLU (2015) "Evaluating the Relationship between the Balance Sheet Accounts of US Telecommunications and Transport Sectors" 5’inci İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı 26-27 Kasım 2015.
2. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2011) “Üniversite Eğitimi ve Sürdürülebilir İktisadi Kalkınma Olgusu” Atatürk Üniversitesi Universiade Kış Konferansı 24-27 Ocak 2011.
3. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2007) “Turizm Sektöründe Olası Dalgalanmaların Sebepleri ve Turizm Politikasının Rolü”, SAÜ-KMYO I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi 07-08 Eylül 2007.
4. Oğuzhan ÖZÇELEBİ (2007) “Meslek Yüksekokullarında Yönetim Muhasebesi Eğitiminin Şekillendirilmesinde Teorinin ve Uygulamanın Önemi”, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu  4.Ulusal MYO Sempozyumu 14 - 16 Mayıs 2007.

Çalışmalara yapılan bazı atıflar :


Do Monetary Policy Stance and Participation Banking Influence the Real Economic Activity? Empirical Evidence from Turkey

Effects of Inbound  and Domestic Tourism Demand on Tourism Investments in Turkey: A Generalized Method of Moments Model 
The Role of Interest Rates and Credits in Explaining Output Variations: Empirical Evidence from Turkey and the Euro area
Yürütülmekte olan ve hakemlik süreci devam eden çalışmalar :
1. Real Exchange Rates, Stok Prices and Short-term Interest Rates: How Do They Interact in CEE Countries? with Nurtac Yıldırım
2. Real exchange rates, current account balance, bond yield spreads and monetary policy implementation: Empirical evidence from OECD countries with Nurtac Yıldırım